A genetic algorithm evolving charging programs in the ironmaking blast furnace

Frank Pettersson*, Henrik Saxén, Jan Hinnelä

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A genetic algorithm evolving charging programs in the ironmaking blast furnace”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Keyphrases

Material Science