A general protocol for electrospun non-woven fabrics of dialdehyde cellulose and poly(Vinyl alcohol)

S. Hell, K. Ohkawa, H. Amer, A. Potthast, T. Rosenau

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
18 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A general protocol for electrospun non-woven fabrics of dialdehyde cellulose and poly(Vinyl alcohol)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemistry

Material Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering