A Focus Group Study about Oral Drug Administration Practices at Hospital Wards—Aspects to Consider in Drug Development of Age-Appropriate Formulations for Children

Maria Rautamo*, Kirsi Kvarnström, Mia Sivén, Marja Airaksinen, Pekka Lahdenne, Niklas Sandler

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”A Focus Group Study about Oral Drug Administration Practices at Hospital Wards—Aspects to Consider in Drug Development of Age-Appropriate Formulations for Children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap