A Coupled CFD-DEM Study on the Effect of Basset Force Aimed at the Motion of a Single Bubble

Huiting Chen*, Weitian Ding, Han Wei, Henrik Saxén, Yaowei Yu

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Coupled CFD-DEM Study on the Effect of Basset Force Aimed at the Motion of a Single Bubble”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Physics

Computer Science