A Benchmark for Maritime Object Detection with Centernet on an Improved Dataset, ABOships-PLUS

Bogdan Iancu*, Jesper Winsten, Valentin Soloviev, Johan Lilius

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
37 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Benchmark for Maritime Object Detection with Centernet on an Improved Dataset, ABOships-PLUS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Computer Science