A 2-week high-intensity interval training intervention improves ejaculation control among men with premature ejaculation

Caoyuan Niu*, Guangju Wen, Daniel Ventus, Yikang Zhang, Patrick Jern, Pekka Santtila

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A 2-week high-intensity interval training intervention improves ejaculation control among men with premature ejaculation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases

Neuroscience