3D-Printed Veterinary Dosage Forms—A Comparative Study of Three Semi-Solid Extrusion 3D Printers

Erica Sjöholm*, Rathna Mathiyalagan, Dhayakumar Rajan Prakash, Lisa Lindfors, Qingbo Wang, Xiaoju Wang, Samuli Ojala, Niklas Sandler

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”3D-Printed Veterinary Dosage Forms—A Comparative Study of Three Semi-Solid Extrusion 3D Printers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi