”Vaikuttavuutta sotepalveluihin uudistuvalla johtamisella

Projektinformation

Beskrivning

Hankkeessa toteutetaan opintokokonaisuus (37 op) hoitotyön johtajille ja sellaisiksi aikoville. Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien asiantuntijuutta strategisessa ja lähijohtamisessa ja tuetaan heidän kykyään uudistaa johtamista digitalisoituvassa palvelujärjestelmässä. Koulutus lisää johtajien valmiuksia Sote-alan vetovoimaisuuden ja osaamisen varmistamiseen ja valmentaa heitä väestön terveyden sekä asiakas- ja potilastyön vaikuttavuuden edistämiseen monialaisessa yhteistyössä.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum19/12/1819/12/21

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Östra Finlands universitet
  • Tammerfors universitet
  • University of Oulu
  • Åbo universitet