Vägen över havet – Kulturell växelverkan mellan universitetsstäderna Åbo och Uppsala 1640–1828

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1931/12/21

Samarbetspartner