Utbildningsledarskapskurs

Projektinformation

Beskrivning

Projektet omfattar modulen utbildningsförvaltning, 10 sp och är en del av den behörighetsgivande helheten Utbildningsledarskap, 25 sp.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/2330/06/24

Samarbetspartner

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet