Utökade professionsfärdigheter - Handledning inom lärarutbildning

Projektinformation

Beskrivning

Projektets fokusområden:

1. Handledning under lärarstuderandes praktikperioder (Renata Svedlin)

2. Handledning av studerandes vetenskapliga arbeten under lärarpraktik (Gunilla Eklund)

3. Handledning inom kurser i lärarutbildningen (Eva Ahlskog-Björkman och Gunilla Karlberg-Granlund)

Projektet finansierades av Högskolestiftelsen i Österbotten.

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1831/12/19