Ung i Norden

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att skapa transnationellt jämförbar data gällande unga i Norden. Gemensamma frågebatterier möjliggör jämförbar data mellan de nordiska länderna. Detta erbjuder bättre kunskapsgrund för myndigheter och beslutsfattare vilket i sin tur leder till ökad likabehandling av Nordens unga.

Utökat samarbete inom ungdomsforskning i Norden och utveckling av datainsamlingsmetoder ger Nordens unga bättre möjligheter att göra sina röster hörda, såval nationellt som samnordiskt.

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/16 → …