Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojaa hakeneiden ja saavien asemaan

Projektinformation

Beskrivning

Ulkomaalaislakiin (301/2004) on kansainvälisen suojelun osalta tehty viime vuosina muutoksia useina erillisinä hankkeina, ilman että muutosten yhteisvaikutusta on tarkasteltu kokonaisuutena. Lukuisat erilliset muutokset ovat vaikeuttaneet kokonaiskuvan hahmottamista. Tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia yhteisvaikutuksia ulkomaalaislakiin ja sen soveltamiskäytäntöön tehdyillä muutoksilla on ollut kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saavien asemaan. Erityisesti tarkastellaan, onko niillä ollut vaikutusta lasten asemaan ja lapsen edun toteutumiseen. Ajallisesti tutkimuksen kohteeksi on rajattu viime hallituskauden aikana (2015–2019) hyväksytyt tai voimaan tulleet muutokset.

The combined effects of the amendments to the Aliens Act and the practices of applying the Act with regard to the status of those requesting and receiving international protection

As far as international protection is concerned, amendments to the Aliens Act (301/2004) have been prepared in recent years as separate projects. So far, the combined effects of the changes on the status of applicants for and beneficiaries of international protection have not been examined as a whole. The numerous, separate amendments make it difficult to get an overall picture of the situation. This research project will study as to how the amendments to the Aliens Act and the practices of applying the Act have affected the legal status of applicants and beneficiaries of international protection. It will review in particular the impact of the amendments on the status and best interests of the child. The project will focus on amendments that were adopted or that entered into force during the previous government term (2015–2019).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/05/2031/01/21

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Åbo universitet
  • The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations
  • Migrationsinstitutet

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen