Towards a More Advanced Loaning and Reading Culture. A Study, Based on Digital Material, of Contemporary Finnish Loaning and Reading Habits

  • Neovius, Mats (PI)
  • Kotkov, Denis (Col)
  • Maslov, Alexandr (Col)
  • Satyal, Umesh Raj (Col)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap