Thermal Design Analysis of Nanosatellite for Geostationary Transfer Orbit (GTO) Missions

Projektinformation

Beskrivning

Thesis project commissioned at Aalto for TuAMK
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum24/10/1830/04/19

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.