The Discursive Construction of the 'London Slum' 1820-1960: A Literary History

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/1231/07/15

Finansiering

  • Finlands Akademi: 271 974,00 €

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen