The Connected Urban Community

  Projektinformation

  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/01/1931/05/21

  FN:s hållbara utvecklingsmål

  År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet