The Artful Making of Management and Organization Studies

Projektinformation

Beskrivning

Svenska Teatern, Helsingfors, den 6-9 juni 2022. Temat är kunskap och empati.
• Projektet syftar till att stimulera och stödja utvecklingen av en mångfacetterad
forskningspraktik hos finländska och svenska doktorander i företagsekonomi genom att facilitera
möten med företrädare för scenkonsten, genom diskussioner och olika former av övningar, även
skriftliga sådana.
• Parallellt med detta får teatervärlden en mer mångfacetterad insyn i begreppet ’empati’.
• Projektet förväntas resultera i (1) ömsesidigt kunskapsutbyte mellan företrädare för akademin
och scenkonsten, såväl som mellan såväl finländska och svenska doktorander, (2) utvecklingen av
mer reflexiva forskningspraktiker hos doktoranderna.
AkronymAMMO
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum15/03/2231/12/22

Finansiering

  • Svenska kulturfonden: 10 000,00 €
  • Marcus Wallenberg Foundation: 2 000,00 €