The Artful Making of Management and Organization Studies

  Projektinformation

  Beskrivning

  Svenska Teatern, Helsingfors, den 6-9 juni 2022. Temat är kunskap och empati.
  • Projektet syftar till att stimulera och stödja utvecklingen av en mångfacetterad
  forskningspraktik hos finländska och svenska doktorander i företagsekonomi genom att facilitera
  möten med företrädare för scenkonsten, genom diskussioner och olika former av övningar, även
  skriftliga sådana.
  • Parallellt med detta får teatervärlden en mer mångfacetterad insyn i begreppet ’empati’.
  • Projektet förväntas resultera i (1) ömsesidigt kunskapsutbyte mellan företrädare för akademin
  och scenkonsten, såväl som mellan såväl finländska och svenska doktorander, (2) utvecklingen av
  mer reflexiva forskningspraktiker hos doktoranderna.
  AkronymAMMO
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum15/03/2231/12/22

  Finansiering

  • Svenska kulturfonden: 10 000,00 €
  • Marcus Wallenberg Foundation: 2 000,00 €