Projektinformation

Beskrivning

Stiftelsesatsning via medelinsamlingen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2031/12/24

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Harry Schaumans stiftelse
  • Svensk-Österbottniska samfundet
  • Aktiastiftelsen i Vasa
  • Aktiastiftelsen i Korsholm
  • Österbottens handelskammare
  • Handlande Gustav Svanljungs stiftelse

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion