Targeted delivery of CRISPR/Cas9 for advanced liver cancer therapy through c-Myc knockout

Projektinformation

Beskrivning

Research Fellow
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/1931/08/24

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion