Svenskspråkig utbildning på språköar i Finland – pedagogiska särdrag, didaktiska lösningar och framtidsutsikter

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är att utforska särdragen i pedagogik på språköar från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och dess stöd i bildningsväsendet samt beredskapen för utökad verksamhet på språköarna.
Kort titelSPRAKOPED
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/2131/07/24

Finansiering

  • Svenska kulturfonden