Svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungas positioneringar och uppfattningar om olika språk och dess talare i Finland och Sverige

Projektinformation

Beskrivning

Materialet i undersökningen samlas in med elektronisk enkät och Q-metod. Syftet med elektronisk enkät är att få en bred uppfattning om hur svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungdomar positionerar sig själva som språkanvändare och språkgruppstillhörig i relation till de övriga språken. Den Q-metodologiska delen av undersökningen ger en möjlighet att få en djupare inblick i vilka slags individuella uppfattningar och erfarenheter de unga har om olika språk, minoritetsskap och minoritisering
Kort titelMinoritetsunga
AkronymMinUng
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum16/03/2031/07/21

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Umeå universitet
  • Lapplands universitet