Sustainable nanocellulose-based bioinks towards diverse material functionalities and therapeutic delivery of bioactive cues

Projektinformation

AkronymSusCellInk
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/2031/08/25

Finansiering

  • Finlands Akademi: 159 980,00 €

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion