Stirling heat pump for high temperature industrial uses

Projektinformation

Beskrivning

Stirling heat pump for high temperature industrial uses
Fast track to innovation (FTI)

Lekmansbeskrivning

Heat pump for high temperature industrial uses
Kort titelHighlift
AkronymHighlift
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/1931/03/22

Finansiering

  • EU H2020: 394 525,50 €

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.