Stirling heat pump for high temperature industrial uses

Projektinformation

Beskrivning

Stirling heat pump for high temperature industrial uses
Fast track to innovation (FTI)

Lekmansbeskrivning

Heat pump for high temperature industrial uses
Kort titelHighlift
AkronymHighlift
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1931/03/22

Samarbetspartner

Finansiering

  • EU Horizon 2020

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna