Språksilta

Projektinformation

Beskrivning

Den övergripande målsättningen för fortbildningshelheten är att stöda lärarna i deras undervisningsuppdrag i det andra inhemska språket, finska eller svenska. Deltagarna erbjuds aktuell forskning, kunskap och modeller för att motivera och inspirera till språkinlärning.

Huvudresultat

Resultatet av fortbildningshelheten konkretiseras i den dagliga verksamheten i skolorna genom en undervisning som på ett mångsidigt sätt stöder och motiverar eleverna i inlärningen av det andra inhemska språket.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum15/05/2330/06/25

Finansiering

  • Utbildningsstyrelsen

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 4 – God utbildning

Nyckelord

  • det andra inhemska språket
  • språkundervisning
  • motivation
  • mångsidighet