Spatial variation in Fucus vesiculosus associated fauna

Projektinformation

Beskrivning

The project studies spatial variation in Fucus vesiculosus associated fauna as part of The Finnish Inventory Programme for Underwater Marine Diversity (VELMU). The project is funded by the Ministry of the Environment.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/05/2031/05/22

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.