Sociala robotar i skolmatematisk praktik

Projektinformation

Beskrivning

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om och förståelsen av interaktionen mellan sociala robotar och människor, med speciellt fokus på sociala robotars potential inom undervisning och lärande i matematik i grundskolan
AkronymSoRoMa
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/2231/07/23

Finansiering

  • Högskolestiftelsen i Österbotten