Social- och hälsovård i förändring – ett planeringsprojekt

Projektinformation

Beskrivning

Planeringsprojektet om social och hälsovård i förändring som finansieras av Svenska kulturfonden fokuserar i nuläget på att undersöka hur man proaktivt kan arbeta med de utmaningar som social- och hälsovårdsreformen medför beträffande äldreomsorgen.En central del av den pågående förändringen i social- och hälsovården är utvecklingen och utvidgningen av hemvården med målet att så många äldre som möjligt ska kunna bo hemma. För att främja äldres möjligheter att bo hemma så länge som möjligt är det viktigt att även psykosociala faktorer tas i beaktande. En sådan faktor är ensamhet som har negativa effekter på såväl den fysiska och den psykiska hälsan. Att arbeta för att främja välbefinnande och att lindra ofrivillig ensamhet bland hemmaboende äldre är därför av största vikt. Syftet med planeringsprojektet är att genom intervjuer med äldre som får hemvård kartlägga behov och önskemål gällande aktiviteter och sociala kontakter samt eventuella upplevelser av ensamhet. Inom projektet vill vi således ta reda på hur man kan utforma personcentrerade åtgärder för att öka äldres välbefinnande och lindra ofrivillig ensamhet utgående från individuella behov, önskemål och förutsättningar. Tanken med planeringsprojektet är också att skapa förutsättningar för ett större forsknings- och utvecklingsprojekt.Projektet genomförs i samarbete mellan enheten för vårdvetenskap och enheten för socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa. Planeringen leds av Fredrica Nyqvist docent i socialpolitik, Åbo Akademi och Jessica Hemberg, HVD, Åbo Akademi. I planeringsgruppen sitter också Mikael Nygård, professor i socialpolitik, Åbo Akademi, Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap, Åbo Akademi, Marina Näsman, doktorand i socialpolitik, Åbo Akademi, Sarah Åkerman, doktorand i socialpolitik, Åbo Akademi, Annika Wentjärvi, forsknings- och utvecklingsledare, Novia, samt Pia Vähäkangas, förändringsagent, Österbotten.  
Kort titelSocial- och hälsovård i förändring – ett planeringsprojekt
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/1831/03/20