Smolk i ankdammen? Uppfattningar och attityder angående korruption i finlandssvenska kommuner

Projektinformation

Beskrivning

Eftersom tidigare studier har indikerat att finlandssvenskar tenderar att besitta ett
starkare socialt kapital så uppstår även frågor kring dess eventuella negativa sidor. Nyligen utförda enkätundersökningar tyder på att det finns signifikanta skillnader i uppfattningar och attityder gällande olika typer av korruption i Finland. Målet med detta projekt är därmed att förklara variationer i uppfattningar och attityder angående korruption med ett särskilt fokus på Svenskfinland.
Kort titelSmolk i ankdammen
AkronymSiA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/2030/06/22