Smart city - Åbo stad

  Projektinformation

  Beskrivning

  Performance management systems and accountability in smart cities. Åbo city with comparison to Stockholm city

  Huvudresultat

  Åbo city is among the most smart cities in the world. This is visible in public carriage of passengers by bus, city mobility,... Connections to sustainability metrics merit further research.
  Kort titelSmart city
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/09/1831/12/22

  FN:s hållbara utvecklingsmål

  År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen