Skrivkompetens

Projektinformation

Beskrivning

Skrivkompetens 2014–2018 är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Stockholms universitet. Syftet var att studera grundskole- och gymnasieelevers samt universitetsstudenters skrivkompetenser på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för stödjande av skriftspråksutveckling på svenska.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/1431/07/18

Samarbetspartner