Single molecule bio-electronic smart system array for clinical testing

Projektinformation

Beskrivning

In the project, the main object is to demonstrate a new and multi-functional technology for clinical diagnostic capable of multiplexing single-molecule detection with a cost-effective bio-electronic smart system array.
Kort titelSIMBIT
AkronymSIMBIT
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/1931/12/22

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.