Single molecule bio-electronic smart system array for clinical testing

Projektinformation

Beskrivning

In the project, the main object is to demonstrate a new and multi-functional technology for clinical diagnostic capable of multiplexing single-molecule detection with a cost-effective bio-electronic smart system array.
Kort titelSIMBIT
AkronymSIMBIT
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1931/12/22

Samarbetspartner

 • Åbo Akademi
 • Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI) Italy
 • Institute of Pathology Universitätsklinikum Düsseldorf (UDUS) Germany
 • Università degli Studi di Brescia (UNIBS) Italy
 • Italian Institute of Technology
 • Eindhoven University of Technology
 • FlexEnable (United Kingdom)
 • Masmec S.p.A. Italy
 • Efficient Innovation (France)
 • University of Bari Aldo Moro (huvudsaklig)

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna