SimIter: from Teraflops to Megawatts, Academy of Finland

Projektinformation

Beskrivning

SimITER is a problem-driven computational project with the ultimate goal of ensuring successful operation of ITER – the first power-plant scale fusion reactor – from the plasma-wall interaction point of view and of developing materials that are safe from an environmental and health point of view. SimITER is part of the Academy-funded LASTU programme

Lekmansbeskrivning

A project to simulate the plasma in the upcoming fusion test reactor Iter.
AkronymSimIter
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1031/12/13

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.