Samverkan mellan klasslärares magisteravhandling och skolsamfundet – Ett forskningsprojekt kring utveckling av didaktiskt material för personal inom utbildningssektorn

Projektinformation

Beskrivning

Målet är att öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland. Utgående från sina vetenskapliga magisteravhandlingar, utarbetar lärarstuderande didaktiska material vilka delges på en digital portal, öppen för all verksam personal inom utbildningssektorn.

Lärarstuderandes magisteravhandlingar behöver i högre grad kopplas till skola och skolsamfundet för att personal ska ha konkret nytta av dem. Detta möjliggörs genom att studerande utgående från sina avhandlingar utvecklar didaktiska material, vilka görs tillgängliga på en digital portal.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2331/12/23

Finansiering

  • Högskolestiftelsen i Österbotten: 70 000,00 €