Projektinformation

Beskrivning

The purpose of RAAS is to be a One-Stop-Shop access to world-class research in autonomous systems with a cross-industry focus.

Lekmansbeskrivning

The purpose of RAAS is to be a One-Stop-Shop access to world-class research in autonomous systems with a cross-industry focus.
Kort titelRAAS
AkronymRAAS
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum07/08/1830/11/20

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
  • Tampere University
  • Aalto University
  • Åbo universitet
  • Vasa universitet
  • Lappeenranta University of Technology

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur