Rättskultur i det medeltida svenska riket 1300-1450

  • Cederbom, Charlotte (Ansvarig forskare)

Projektinformation

Beskrivning

Det här forskningsprojektet kartlägger medeltida svensk rättskultur genom rättspraxis. Syftet är att klargöra hur de värderingar och attityder som förekommer i lagtexterna tog sig uttryck i praktiken, men också att beskriva hur lag i praktiken administrerades, vilket tidigare inte har gjorts. Perioden 1300-1450 var formativ inte bara för juridiken, med kodifiering av lagarna, utan också för Finland som införlivades med det svenska riket. Projektet kastar således nytt ljus över Finlands äldsta historia.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/12/1731/12/21

Nyckelord

  • genus
  • medeltid
  • Sverige
  • lag
  • juridik
  • Finland
  • historia