Projekt Skrivstöttning

Projektinformation

Beskrivning

Projekt Skrivstöttning i fyra språkmiljöer har som målsättning att utveckla skrivpedagogiken i språkligt varierande miljöer, särskilt med avseende på stöttande skrivstrategier för elever i åk 7-9 med svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/1931/07/23

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Stockholms universitet
  • Umeå universitet