Post-secular culture and a changing religious landscape in Finland”, funded by Åbo Akademi University

Projektinformation

AkronymPCCR
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1031/12/14

Finansiering

  • Åbo Akademi University Foundation: 1 250 000,00 €

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.