PopMag – popularisering av magisteravhandlingar som stöd för lärarstuderandes digitala kompetens

Projektinformation

Beskrivning

Vi ansöker om bidrag för att på ett populärvetenskapligt sätt sprida lärarstuderandes magisteravhandlingartill utbildningssektorn samt stöda utvecklingen av lärarstuderandes digitala kompetens.
Kort titelPopMag
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2331/12/24

Finansiering

  • Svenska kulturfonden: 75 000,00 €