Performing Antisemitism: The affective power of performative display of discrimination, prejudice, and conspiracy in Europe.

Projektinformation

Beskrivning

Forskningsprojekt inom doktorandutbildning i teologi med fördjupning i exegetiska ämnen och Judaistik vid FHPT som skall leda till filosofisk doktor, FD (PhD).
Handled av: Pekka Lindqvist, Ruth Illman

Antisemitism är återigen ett hett ämne om man följer det dagliga nyhetsflödet. Dock, samtidigt erkänner fler och fler länder den icke-legalt bindande arbetsdefinitionen av antisemitism av IHRA som gemensam värdegrund för att kämpa mot antisemitism. Mot denna bakgrund närmar sig det här forskningsprojektet frågan från ett perspektiv som blivit alltmer framträdande i nya former av antisemitism, dvs. performativitet och performance. Målet är att skapa en djupare insikt i antisemitismen och dess komplextitet samt alltmer dolda och paradoxala mönster, genom att bidra med forskningsbaserad kunskap för att stödja arbetet mot antisemitism.
Som exempel tjänar fallstudier i nutida antisemitism som har att göra med en performativ ansats av antisemitism, dvs. demonstrationer, manifestationer, parader olika publika evenemang etc. Performativiteten och dess dynamik har en affektiv makt där erfarenheter av gemenskap spelar en viktig roll, det finns möjlighet att performativitetens potentiell verklighetskonstruerande effekten som uppstår kan resultera i brott och våld mot judiska minoriteter och institutioner som värst. Ansatsen för denna forskning om "performativ antisemitism" är experimentell och multidisciplinär och kombinerar existerande forskning om antisemitism med nya performativa former som smygande infaller allt oftare i Europa.

Projektet står inte bara i aktualitetens centrum men förenar mer eller mindre direkt flera aktuella diskurser som berör olika delvis motsatta intressen med möjlighet till kraftiga affektiva utslag. Ett exempel är den kontroversiella karaktär av den aktuella diskursen om antisemitism-definitioner, främst sedan IHRA definitionen om antisemitism fick ett svar i form av publicering av den så kallade Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) i Maj 2021 pga misstanke av ett flertal motståndare att IHRA definitionen används i praktiken som vapen på ett politiskt sätt för att tystna ner de röster som vill rikta en viss kritik mot den moderna staten Israel.
Kort titelPerforming Antisemitism
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22/11/2131/10/25

Finansiering

 • Stiftelsen för Åbo Akademi sr: 24 000,00 €

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nyckelord

 • Antisemitism
 • Performativitet
 • Performance
 • Affective
 • discrimination
 • prejudice
 • conspiracy