Participation in Long-Term Decision-Making

  Projektinformation

  Beskrivning

  Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (PALO) är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som analyserar konkreta problem med att fatta långsiktiga beslut. Projektets syfte är att stärka demokratin genom att utveckla bättre metoder för medborgardeltagande och samhälleligt beslutsfattande. Genom att förnya politikens praxis kan långsiktiga konsekvenser och kommande generationer bättre tas i beaktande, vilket gör besluten mer varaktiga och mer rättvisa. PALO-konsortiet består av fyra organisationer: Åbo universitet, Naturresursinstitutet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Den mångvetenskapliga forskningsgruppen består av statsvetare, miljöforskare, psykologer, beteendeekonomer och filosofer. Det fyraåriga projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi. RSF finansierar långsiktig och programbaserad forskning, vars syfte är att ta fram konkreta lösningar på de stora utmaningar som det finländska samhället står inför idag.
  Kort titelPALO
  AkronymPALO
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/01/1728/02/22

  Samarbetspartner

  • Åbo Akademi
  • Natural Resources Institute Finland
  • Tammerfors universitet
  • Åbo universitet (huvudsaklig)

  Finansiering

  • Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi: 891 073,00 €