Oikeudellinen selvitys eri perusoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksesta kalastuksen järjestämiseen Ylä-Lapissa

Projektinformation

Beskrivning

Projektets målsättning är att göra en utförlig analys om de rättsliga förutsättningarna att begränsa fiske. Projektet anknyter sig till problematiken kring de minskade laxbestånden i Lappland. Projektets fokus ligger i förhållandet mellan ansvaret för miljön och andra grundläggande rättigheter samt friheter. Utöver den statsförfattningsrättsliga analysen kommer projektet att fördjupa sig i de internationella skyldigheter som gäller fiske.
AkronymFISU
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/02/2422/11/24

Finansiering

  • Jord- och skogsbruksministeriet

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Nyckelord

  • grundrättigheter
  • mänskliga rättigheter
  • fiskeri
  • ursprungsfolk