Nya perspektiv på Finlands konsthistoria. Ett forskningsbaserat översiktsverk över konsten i Finland från forntid till nutid

Projektinformation

Beskrivning

Projektets syfte är att presentera de nyaste forskningsresultaten inom finländsk konstvetenskap i ett tredelat översiktsverk över konsten i Finland. Översikten presenterar nya tolkningar av vår materiella kultur, det visuella kulturarvet och arkitekturen. Verket är riktat till universiteten och andra institutioner, samt till allmänheten. I verket överskrids gränserna mellan konst, historia och kulturvetenskap, och ges en bred syn på konstens funktion i samhället.

Huvudresultat

En tredelad bokserie över konsten i Finland, rikligt illustrerad och grafiskt tilltalande.
Kort titelFinlands konsthistoria
AkronymFiKon
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/2131/07/25