Nya initiativ till energiteknisk forskning

Projektinformation

Beskrivning

Målsättningen med projektet är att initiera ny forskning, främst på doktorand och postdoktoral nivå, med hjälp av 1-4 månaders stipendier. Stipendiemedlen möjliggör att man snabbt, riskfritt och utan större byråkrati kan ta tag i nya idéer, planera doktorandforskning och börja skriva forskningsmanuskript.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2030/06/24

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Högskolestiftelsen i Österbotten

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion