NMR 1020170 : Discovering Youth Perspective Through Activism and Leadership: Insights from Norwest Russia and the Nordic States

Projektinformation

Beskrivning

The project calls together academics in Finland, Sweden, Norway as well as in Saint Petersburg, Kaliningrad, and Pskov Regions of Russia. All cooperate with youth organizations and public authorities. We address the challenge of enhancing youth empowerment through activism and leadership.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum15/01/2116/06/22

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.