Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna

Projektinformation

Beskrivning

Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna

Navigatorn är en lättillgänglig servicepunkt för unga under 30 år. Navigatorn erbjuder information, rådgivning och vägledning i frågor som gäller arbete, utbildning, livskompetens och välbefinnande. I Finland finns över 70 Navigatorer, där aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn tillsammans erbjuder mångprofessionell service. Projektet TESSU2 stöder utvecklingen av Navigatorernas serviceförmåga genom att erbjuda handledningsprocesser som hjälper Navigatorerna att utveckla sin verksamhet och arbetssätt så att det sektorövergripande samarbetet blir en inbyggd del av Navigatorernas verksamhetskultur. På så sätt arbetar Navigatorpersonalen genuint som interprofessionella, självstyrande och kollegialt lärande team som systematiskt utvärderar sin verksamhet och utvecklar sin kompetens för att kunna ge bättre service. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). www.kohtaamo.info/tessu
AkronymTESSU2
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/04/1931/03/22