Modellering av nervsignaler som elektromagnetiska vågor

Projektinformation

AkronymMNEV
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/04/2230/11/22