Marine Management and Ecosystem Dynamics under Climate Change

 • Nordström, Marie (CoPI)
 • Bonsdorff, Erik (Ansvarig forskare)
 • Henseler, Christina (CoI)
 • Olivier, Pierre (CoI)

Projektinformation

AkronymMARmaED
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/1530/09/19

Samarbetspartner

 • Åbo Akademi
 • University of Oslo (Projektpartner) (huvudsaklig)
 • Météo-France (Projektpartner)
 • Technical University of Denmark (Projektpartner)
 • University of Bergen (Projektpartner)
 • Universität Hamburg (Projektpartner)
 • Helsingfors universitet (Projektpartner)
 • Wageningen University & Research (Projektpartner)

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald