MARine Biodiversity and Ecosystem Functioning leading to Ecosystem Services

Projektinformation

Kort titelMARBEFES
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/2231/08/26

Samarbetspartner

 • Åbo Akademi
 • Institute of Oceanology (huvudsaklig)
 • E-science European infrastructure for biodiversity and ecosystem research
 • AKVAPLAN-NIVA AS
 • Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science
 • Stichting Hummel Foundation for Sustainable Solutions
 • International Estuarine & Coastal Specialists Ltd
 • Klaipėda University
 • University of Tartu
 • University of Salamanca
 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
 • University College Dublin
 • National Research and Development Institute for Marine Geology and Geoecology
 • University of Cantabria
 • Fundacion instituto de hidraulica ambiental de Cantabria - FIHAC
 • Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
 • Universitá Degli Studi di Trento
 • University of East Anglia
 • Hellenic center for marine research
 • Flanders Marine Institute
 • Nova Blue Environment
 • Asociacion BC3 Basque Center for Climate Change - Klima aldaketa ikergai

Finansiering

 • EU Horizon 2020

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald