Projektinformation

Beskrivning

Projektet MAAMERI utreder hur skärgårdshavets ekosystem reagerar på förändringar i näringsbelastningen
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/03/2031/08/22

Nyckelord

  • Fosfor
  • Jordbruk
  • indikatorart
  • Sjärgårdshavet
  • Pemarviken